Celkem 0 položek
0 Kč

Univerzální odstraňovač vodního kamene DeKalcin 60 g

Univerzální odstraňovač – rozpouštěč všech běžných minerálních usazenin (vodního kamene) z různých zařízení jako jsou kávovary, presovače, konvice, napařovací žehličky, pračky, ale i perlátory, sprchové hlavice, usazeniny na umývadlech, vanách apod. Šetrně, na bázi hydratované kyseliny citronové.

Kód: 79303
Dostupnost: Skladem     info
   
 
ks
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Univerzální odstraňovač – rozpouštěč všech běžných minerálních usazenin (vodního kamene) z různých zařízení jako jsou kávovary, presovače, konvice, napařovací žehličky, pračky, ale i perlátory, sprchové hlavice, usazeniny na umývadlech, vanách apod. Šetrně, na bázi hydratované kyseliny citronové.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: Monohydrát kyseliny citronové CAS 5949-29-1.NÁVOD K POUŽITÍ: UVNITŘ KELÍMKU.

//rychlydotaz
//video